Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 14 januari 2019

Datum: 14-01-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 14 januari 2019

Datum: 14-01-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda

De wens om de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der vier Heemskinderen her te ontwikkelen en het wegprofiel op termijn te verbreden bestaat al erg lang. Om daar invulling aan te kunnen geven wordt gestart met het voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 26 november 2018
Concept verslag 26 november 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. 1e Wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014

In 2017 is de Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 (VOI) geëvalueerd in samenwerking met netbeheerders, gemeenten en aannemers. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal wijzigingen in de VOI. Vaststelling van de wijzigingen is voorbehouden aan de raad.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-031553
20.00 6. Vaststelling strategische wegenbeheerplan

Voor het vaststellen van het onderhoudsbudget voor het onderhoud wegen moet een strategisch wegenbeheerplan worden vastgesteld. In dit plan worden de normen voor onderhoud wegen vastgelegd.

Het plan wordt kort gepresenteerd. 

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-039766
20.30 7. Voorbereidingsbesluit Bogardeind
Raadsvoorstel GM2018-032624
Beeldvorming
21.00 8. Regeling kamergewijze bewoning

Volgend op het voorbereidingsbesluit kamergewijze bewoning wordt een bestemmingsplan vastgesteld. Deze vergadering is bedoeld om de uitgangspunten voor dit nieuwe bestemmingsplan vast te stellen. Het gaat met name over de regeling en begrippen voor kamergewijze bewoning, maar ook om appartementen.

Agendapunt wordt kort gepresenteerd.

Inwoners kunnen komen luisteren.

21.30 9. Variantenstudie verkeersontsluiting centrum Geldrop

Door de commissie Ruimte is een verzoek gedaan om een aantal verkeersvarianten voor het centrum Geldrop te onderzoeken. Bespreken van de variantenstudie teneinde te komen tot een besluit over de inrichting van het centrum Geldrop.

Het agendapunt wordt met enkele beelden toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

variantenonderzoek centrum Geldrop 11 december 2018 definitief
Algemeen
22.45 10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 14 januari 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous