Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 10 februari 2020

Datum: 10-02-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 10 februari 2020

Datum: 10-02-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

* De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte 6 januari 2020
Verslag Commissie Ruimte van 6 januari 2020
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Beeldkwaliteitplan de Jonkvrouw

Voor het plan de Jonkvrouw is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan geeft kaders aan de architectuur en de openbare ruimte van de verschillende plandelen. De eerste 3 bouwplannen zijn inmiddels concreet, het 4e plan deel moet nog uitgewerkt worden. Het beeldkwaliteitplan borgt de integraliteit  en de kwaliteit van het totaalplan

Het beeldkwaliteitplan wordt met enkele beelden toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-051743
20.15 6. Vaststelling bestemmingsplan 'Kievitstraat 59'

Voor het door de gemeente aangekochte perceel Kievitstraat 59 is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De voorheen geldende gebruiksmogelijkheid 'horeca/wonen' wordt vervangen door de gebruiksmogelijkheid 'wonen'.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-005394
20.25 7. Vaststelling paraplubestemmingsplan 'Huisvesting Geldrop-Mierlo'

In aansluiting op eerdere besluitvorming door de raad is dit bestemmingsplan opgesteld. Voornamelijk met als doel regels te stellen met betrekking tot woningsplitsing en kamerverhuur.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-041211
20.45 8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Lidl Wielewaal'

Voor het bestaande, sterk verpauperde en leegstaande winkel-/wooncomplex aan de Wielewaal is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat uitgaat van sloop van het gehele complex en de realisering van een nieuwe, moderne Lidl supermarkt met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Het bestemmingsplan wordt met enkele beelden toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-022607
Algemeen
21.15 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag  10 februari 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous