Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte

Datum: 17-09-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte

Datum: 17-09-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 18 juni 2018
Verslag Ruimtekamer van 18 juni 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Herziening Bomenverordening

Op 1 september 2014 heeft de raad de Bomenverordening 2014 vastgesteld. Nu, na vier jaar, heeft een evaluatie plaatsgevonden waaruit naar voren kwam dat het wenselijk is de verordening op punten aan te passen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-018364
20.15 6. Vaststelling bestemmingsplan Rielseheideweg

De vaststelling van het bestemmingsplan is onderdeel van normalisatie van deze locatie. Na vaststelling kunnen bestaande situaties worden gelegaliseerd, maar er kan ook gehandhaafd worden op wat moet worden afgebroken.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-010498
21.00 7. - Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Centrum Geldrop

Begin juli heeft het college besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op een aantal locaties in de gemeente op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Grondeigenaren hebben een brief ontvangen over het besluit en de gelegenheid gekregen een zienswijze in te dienen. Deze aanwijzing moet binnen drie maanden door de raad bestendigd worden, omdat het voorkeursrecht anders weer vervalt en voorlopig niet opnieuw gevestigd kan worden.

Wet voorkeursrecht Gemeenten wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-022600
- Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Luchen te Mierlo
Raadsvoorstel GM2018-021948
21.45 8. Aangepaste verordening Starterslening 2018 en gewijzigde werkwijze Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Op 2 maart 2018 heeft de relatiemanagement van SVn per e-mail aan de ambtenaar Volkshuisvesting kenbaar gemaakt de aanvraagprocedure van de Starterslening per 25 mei 2018 te wijzigen. De reden hiervoor is dat er een betere scheiding tussen het publiek- en privaatrecht gewenst is en dat de aanvraagprocedure hiermee versimpeld en versneld wordt. Een overgangsperiode tot 1 oktober 2018 is hiervoor toegezegd. Om na die periode nog starterleningen te kunnen aanbieden, dient de nieuwe behandelwijze te worden aangenomen en de verordening Starterslening te worden aangepast.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-018052
Algemeen
9. Sluiting

De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 17 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous