Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 7 januari 2019

Datum: 07-01-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 7 januari 2019

Datum: 07-01-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: W Geboers

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Jeugd en Duurzaamheid van 19 november 2018
Concept verslag 19 november 2018
4. Vragen en mededelingen

Vragen aan en mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.40 5. ‘Heppie (t)Huis aanmerken als een Dienst van Algemeen Economisch Belang onder het Vrijstellingsbesluit 2012’

Op 6 november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het subsidiëren van het Heppie (t)Huis. Om deze subsidie mogelijk te maken is het noodzakelijk om het Heppie (t)Huis aan te merken als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)  onder het Vrijstellingsbesluit 2012.

 Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-008033
19.50 6. Actualisering monumentenbeleid Geldrop-Mierlo

In de afgelopen jaren zijn er meerdere ontwikkelingen geweest (bijv. Erfgoedwet en wijziging vergunningvrij bouwen) die ervoor zorgen dat actualisering van het monumentenbeleid en daarmee samenhangend actualisering van de bestaande bijdrage- en subsidiemogelijkheden voor monumenten en het beschermde dorpsgezicht gewenst is.

Doel behandeling: Vaststelling Erfgoedverordening, intrekken beleidsregel bijdrage gemeentelijke monumenten en subsidieverordening beschermd dorpsgezicht ’t Broek.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-015787
Beeldvorming
20.00 7. Discussie duurzaamheid

Vanuit het landelijke Klimaatakkoord gaan we samen met de regio een Regionale Energie Strategie opstellen. Ook wordt een plan gemaakt om van het aardgas af te gaan. We willen als gemeente onze strategie bepalen.

Doel behandeling: de raad informeren over de duurzaamheidsopgave voor de regio en Geldrop-Mierlo en input ophalen voor een strategie naar energieneutraal.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsinformatiebrief GM2018-037456 Proces vorming Regionale Energiestrategie
Algemeen
8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 7 januari 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous