Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 19 november 2018

Datum: 19-11-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 19 november 2018

Datum: 19-11-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: W Geboers

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Jeugd en Duurzaamheid van 15 oktober 2018
Besluitenlijst van 15 oktober 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Presentatie
19.45 5. Presentatie afvalbeleid Cure

Cure wil de raadsleden op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot het nascheidingsproject en het afvalbeleid voor de toekomst.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
21.15 6. Begrotingswijziging 2018 Cure

Op grond van artikel 26 van de 'Gemeenschappelijke regeling Cure' worden de gemeenteraden van de in Cure deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven omtrent een begrotingswijziging, voordat deze aan het Algemeen Bestuur van Cure ter vaststelling wordt aangeboden. Aanleiding voor deze begrotingswijziging is de kostenontwikkeling in de eerste helft van 2018, het voldoen aan gestelde rechtmatigheidseisen en het alsnog opnemen van reeds uitgevoerde activiteiten.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-033907
Algemeen
22.15 7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 19 november vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous