Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Jeugd en Duurzaamheid

Datum: 24-06-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Jeugd en Duurzaamheid

Datum: 24-06-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: W Geboers

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Jeugd en Duurzaamheid van 27 mei 2019
Concept verslag commissie Jeugd en Duurzaamheid van 27 mei 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s),

Oordeelsvorming
19.45 5. Aanbesteding productie-installatie groengas en deelname in een vennootschap door Cure

Eerder is door Cure toegezegd dat de raden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen te geven over de voorwaarden waaronder de bouw en exploitatie van een productie-installatie voor groengas gegund kan worden. Ook wordt zienswijze gevraagd over de toetreding van Cure tot een vennootschap dat nodig is om de SDE-subsidie veilig te stellen.

Voortgezette behandeling van de vergadering van 27 mei 2019.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**

Raadsvoorstel GM2019-017892 Aanbesteding productie-installatie groengas en deelname in een vennootschap door Cure
2019-075b Brief gemeenteraad Geldrop-Mierlo productie-installatie en deelname SPV
Besluit DB inzake deelname GR Cure in vennootschap tbv bouw en exploitatie van prod-inst groengas .
Memorie van Toelichting RV GM2019-017892 beantwoording vragen productie-installatie groengas
Algemeen
20.30 Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 24 juni 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous