Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 30 april 2019

Datum: 30-04-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 30 april 2019

Datum: 30-04-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: G van Luijn

Agenda

* de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vastellen verslag commissie Algemene Zaken van 19 februari 2019
Verslag van commissie Algemene Zaken van 19 februari 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Burgerparticipatie

Op verzoek van D66 en PvdA wordt o.a. gesproken over de raadsinformatiebrief GM2018-040145 "Motie evaluatie burgerparticipatie".

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RI GM2018-040145
Oordeelsvorming
20.45 6. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019

De verordening is geactualiseerd en de regels omtrent verantwoording en controle van de fractievergoedingen zijn vereenvoudigd.

inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-017052
21.00 7. Ontwerpbegrotingen 2020 Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD-Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR) en Dienst Dommelvallei

De begrotingen voor MRE, VRBZO en Dienst Dommelvallei komen aan de orde.

Er wordt voorgesteld:

  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Metropoolregio en geen zienswijze in te dienen;
  • in te stemmen met de ontwerpbegroting van de VRBZO en geen zienswijze in te dienen;
  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Dienst Dommelvallei en van de 1e begrotingswijziging 2019 van de Dienst en te besluiten geen zienswijze in te dienen;
  • de financiële consequenties van de genoemde begrotingen inclusief wijzigingen mee te nemen in de kadernota 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-014241_
Algemeen
21.30 8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 30 april 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous