Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 29 november 2018

Datum: 29-11-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 29 november 2018

Datum: 29-11-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: G van Luijn

Agenda

Genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Algemene Zaken van 23 oktober 2018
Besluitenlijst van 23 oktober 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Evaluatie Drank- en horecaverordening

De fracties van D66, DGG en VVD zijn niet tevreden met het antwoord op schriftelijke vragen over de evaluatie van het Drank- en Horecabeleid. De fracties willen eerder duidelijkheid over het handhavingsbeleid en het hieraan gekoppelde boetebeleid. Ze willen dit niet vooruitschuiven naar 2019.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsvoorstel GM2013.0631
Oordeelsvorming
20.30 6. Kadernota Integrale Veiligheid

In de Commissie Algemene Zaken van 18 september 2018 zijn op interactieve wijze de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe veiligheidsbeleid benoemd. Deze zijn uitgewerkt in de voorliggend Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022. Nu kunnen de commissieleden hierop een reactie geven en aangeven of deze nota door kan naar besluitvorming in de raadsvergadering van 10 december.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-036543
21.15 7. Belastingverordeningen 2019

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-029065 belastingverordeningen 2019
Algemeen
21.30 8. Sluiting

De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op donderdag 29 november vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous