Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 23 oktober 2018

Datum: 23-10-2018 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 23 oktober 2018

Datum: 23-10-2018
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Algemene Zaken 18 september 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Vuurwerkdiscussie

De gemeenteraad heeft in een motie gevraagd om te komen tot een discussienota waarbij de raad zich kan uitlaten over vuurwerkvrije zones of een algeheel verbod. Tevens is aangegeven dat daarbij ook maatschappelijke organisaties betrokken moeten worden om de participatie te vergroten. In de motie is verder gevraagd uit te zoeken wat de juridische en wettelijke mogelijkheden zijn omtrent een algeheel vuurwerkverbod en dit onderzoek voortijdig te delen met de gemeenteraad. In een presentatie wordt kort ingegaan op de discussienota waarin de juridische en wettelijke mogelijkheden zijn toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.30 6. Tweede tussentijdse rapportage

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-032000
21.00 7. Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

In de commissie kunnen vragen gesteld worden en kan een eerste debat gevoerd worden over de programma's Veiligheid en Handhaving (3), Bestuur en bestuurlijke samenwerking (4) en Financiën en belastingen (11) over de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen.

Algemeen
8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 23 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten e

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous