Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 16 juni 2020

In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen publiek toegestaan bij commissie- en raadsvergaderingen. U kunt de vergaderingen volgen via de live-uitzending: www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 16 juni 2020

In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen publiek toegestaan bij commissie- en raadsvergaderingen.
U kunt de vergaderingen volgen via de live-uitzending: www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad

Datum: 16-06-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling verslag van Commissie Algemene Zaken van 3 juni 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio);
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s); 
Oordeelsvorming
5. Jaarstukken 2019

Het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening, vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, dienen te worden aangeboden aan de Provincie.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Jaarstukken 2019 Geldrop-Mierlo
6. Proces behandeling meerjarenprogrammabegroting 2021-2024

De auditcommissie heeft in haar vergadering van 9 juni besloten om de raad een voorstel voor behandeling van de meerjarenbegroting voor te leggen.

Raadsvoorstel GM2020-007553
Algemeen
7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 16 juni 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous