Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commisse Duurzaamheid

Datum: 10-09-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commisse Duurzaamheid

Datum: 10-09-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
2a. Hamerstuk: Aanwijzing van Studio 040 als lokale publieke media-instelling voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre

Via een raadsinformatiebrief van 29 mei 2018 is meegedeeld dat de Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo zal samengaan met Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving (Studio 040). Studio 040 heeft in verband hiermee een nieuwe zendmachtiging (aanwijzing) nodig van het Commissariaat voor de Media, ook omdat Waalre aansluit. Het Commissariaat vraagt hierover advies aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel GM2018-020187
3. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Presentatie
19.45 4. Ontwikkelingen Sociaal Domein

De raad informeren over:

  • de stand van zaken Sociaal Domein (cijfers 2e kwartaal 2018);
  • waar staan we in het proces van de transitie/transformatie;
  • voor welke (organisatorische) uitdagingen we staan op korte termijn (2018-2019);
  • de koers op de lange termijn: het proces van visie en strategie op Sociaal Domein.

Na de presentatie gaan de commissieleden onder begeleiding van de aanwezige ambtenaren in vier groepen uiteen en aan tafel in petit comité aan de slag met een vraag/uitdaging in het Sociaal Domein.

Het doel van het agendapunt is denkbeelden bij de commissie ophalen over hoe men aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de aanwezigen mee te laten denken in oplossingsrichtingen.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
21.15 5. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 10 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous