Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 31 mei 2017

Datum: 31-05-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 31 mei 2017

Datum: 31-05-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda

Genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene kamer 3 mei 2017
Verslag Algemene kamer 3 mei 2017
4. Rondje Algemeen

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. 1e Tussentijdse rapportage

De 1e Tussentijdse rapportage geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste drie maanden van 2017.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in het financiele overzicht en het kredietoverzicht van de 1e tussentijdse rapportage 2017 en hiertoe de 5e begrotingswijziging van 2017 vast te stellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 

Raadsvoorstel GM2017-011916
6. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous