Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 28 juni 2017

Datum: 28-06-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 28 juni 2017

Datum: 28-06-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene Kamer van 31 mei 2017
Verslag Algemene Kamer 31 mei 2017
4. Rondje Algemeen

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Jaarrekening 2016

Met toelichting door accountant op rapport van bevindingen.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-010612
Jaarstukken 2016 Geldrop-Mierlo definitief
20.45 6. Kadernota 2018-20121

In de kadernota zijn beleidsmatig en financieel de kaders aangegeven die de raad vaststelt en die de basis vormen voor de begroting 2018-2021. De uitkomsten van de meicirculaire 2017 zijn hierin verwerkt.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

GM2017-016023
21.30 7. Evaluatie burgerparticipatie

In 2015 is de Participatie- en inspraakverordening vastgesteld. Naar aanleiding van een amendement van GroenLinks bij de behandeling van de Begroting 2017 is afgesproken dat niet na twee jaar, maar al in de eerste helft van 2017 een evaluatie van de Participatie- en inspraakverordening zal plaatsvinden.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-015955
Beeldvorming
22.00 8. "Jaarverslag Handhaving 2016" en "Uitvoeringsprogramma handhaving 2017"
Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsinformatiebrief GM2017-009227
22.30 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 28 juni vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous