Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 21 februari 2018

Datum: 21-02-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 21 februari 2018

Datum: 21-02-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
Accountantscontrole 2017

Door te leiden als hamerstuk naar de Raadskamer van 5 maart 2018

Raadsvoorstel GM2017-37113
3. Vaststellen verslag Algemene kamer van 7 december 2017
Verslag Algemene kamer 7 december 2017
4. Rondje Algemeen

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 5. Rekenkamerbrief van de rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo "Quick scan naar 'Hypotheekverstrekking aan ambtenaren'
Brief RKC Hypotheekverstrekkingen( inc.l reactie)
20.15 6. Convenant Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Memo concept Convenant SGE
Oordeelsvorming
21.00 7. Verordening bezwaar- en klachtencommissie

De raad wordt voorgesteld de Verordening bezwaar- en klachtencommissie vast te stellen en de door de raad op 6 juni 2011 vastgestelde Verordening commissie bezwaarschriften alsmede de Verordening Klachtbehandeling gemeente Geldrop-Mierlo 2011 (gewijzigd op 26 augustus 2013) per gelijke datum in te trekken.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-002583
Algemeen
21.30 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 21 februari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous