Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 19 oktober 2016

Datum: 19-10-2016 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 19 oktober 2016

Datum: 19-10-2016
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H van Weert
Griffier: G van Luijn

Agenda

Let op: de tijden die hier genoemd worden zijn indicatief 


PuntTitel
ALGEMEEN
19.00 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag algemene kamer 14 september
Verslag algemene kamer 14-09-2016
4. Rondje Algemeen

(mededelingen van portefeuillehouders)

OORDEELSVORMING
19.20 5. Raadsvoorstel
2e Tussentijdse voortgangsrapportage

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-025719
19.50 6. Raadsvoorstel
Nota Verbonden Partijen 2016 en beleidsnotitie kaders P&C-documenten vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-014671
BEELDVORMING
20.30 7. Informatie Raadstafel21
  • Mededelingen uit Raadstafel21 van 28 september 2016
  • Zienswijze onderzoeksvragen Evaluatie MRE (zie bijgaande brief MRE van 8 juli 2016)Raad wordt gevraagd aan te geven of er een zienswijze moet worden ingediend en zo ja, welke. Ambtelijk advies aan college: niet nodig om zienswijze in te dienen.
21.15 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

21.30 9. Technische toelichting op Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2017-2020
10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 19 oktober 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous