Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 16 mei 2018

Datum: 16-05-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 16 mei 2018

Datum: 16-05-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda

Genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene kamer van 21 februari 2018
Verslag Algemene kamer van 21 februari 2018
4. Rondje Algemeen

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Eerste tussentijdse rapportage

De 1e tussentijdse rapportage geeft het verloop geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste drie maanden van 2018. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd via een begrotingswijziging. Er wordt voorgesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A, B en C én het kredietoverzicht en hiertoe vast te stellen de 17e begrotingswijziging van 2018.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-012395
20.45 6. Ontwerpbegrotingen 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR) en Dienst Dommelvallei
Voorstel:

Bespreking van de begrotingen 2019 van de Metropoolregio Eindhoven, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Dienst Dommelvallei en beoordelen of er al dan niet een zienswijze ingediend moet worden.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-012187
Algemeen
21.30 7. Vragen
Voorstel:

Vragen aan portefeuillehouder(s).

8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 16 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous