Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 11 oktober 2017

Datum: 11-10-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 11 oktober 2017

Datum: 11-10-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene kamer van 13 september 2017
Verslag Algemene kamer 13 september 2017
4. Rondje Algemeen

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Startersleningen
- Rapport Rekenkamercommissie

De conclusies en aanbevelingen worden op hoofdlijnen toegelicht door de Rekenkamercommissie. Aanvullend van gedachten wisselen over de aanbevelingen en de bestuurlijke reactie.

Onderzoek Startersleningen
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN)

Aan de hand van een presentatie worden de veranderde regels voor hypotheken en financiele gevolgen toegelicht.

- Geactualiseerde Verordening en beleidsregel Starterslening 2017 (RV GM2017-031523)

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsvoorstel GM2017-031523.
Beeldvorming
21.00 6. Evaluatie Stedelijk gebied Eindhoven

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsinformatiebrief GM2017-15330
22.00 7. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 11 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous