Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

08-11-2010

Datum: 08-11-2010 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

08-11-2010

Datum: 08-11-2010
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd
Bijlagen:
Agenda 8 november 2010
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur raad
Raadsronde 2
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken (raadsvoorstel GM2010.0690)
Bijlagen:
RV GM2010.0690 strategisch beheerplan civieltechnische kunstwerken
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vaststellen Bestemmingsplan: Bedrijventerrein de Barrier (raadsvoorstel GM2010.0712)
Bijlagen:
RV GM2010.0712 vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerrein de Barrier
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Presentatie en bespreking Raadsinformatiebrief Beleidsplan recreatie en toerisme (RI GM2010.0783)
Bijlagen:
RI GM2010.0783. beleidsplan recreatie en toerisme
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Aanwijzen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen nodig is bij het verlenen van een omgevingsvergunning (raadsvoorstel GM2010.0673)
Bijlagen:
RV GM2010.0673 aanwijzing categorieen van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen nodig is bij het verlenen van een omgevingsvergunning
Raadsronde 6:
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Horeca- en evenementenbeleid (raadsvoorstel GM2010.0714)
Bijlagen:
RV GM2010.0714 bijlage 1 notulen discussieavond
RV GM2010.0714 bijlage 2 verslag inspraakprocedure
RV GM2010.0714 bijlage 3 samenvatting beleidsnota horecabeleid
RV GM2010.0714 bijlage 4 samenvatting beleidsnota evenementenbeleid
RV GM2010.0714 bijlage 5 informatiefolder evenementen
RV GM2010.0714 bijlage 7 Beleidsnota Evenementenbeleid
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Onderzoek subsidierelatie LEV-groep (RI GM2010.0693)
Bijlagen:
RI GM2010.0693 Rapport onderzoek subsidierelatie Lev groep totaal
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 4 oktober 2010
Bijlagen:
BL RR2 Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen
BL RR3 Beleidsnota Leerlingenvervoer totaal
BL RR4 Verordening Starterslening
BL RR5 Financiële Voortgangsrapportage 2010
BL RR6 Presentatie Structuurvisie totaal
BL RR7 Nota Samen...werkt totaal
BL RR8 BP Buitengebied
Vaststellen verslag raadsvergadering 4 oktober 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 4 oktober 2010
Hamerstukken
i Financiële Voortgangsrapportage 2010 (RB GM2010.0652A)
Bijlagen:
RB GM2010.0652A Financiële Voortgangsrapportage 2010
ii Aanvullend krediet Herinrichting Bogardeind (Emopad-A67) (GM2010.0757)
Bijlagen:
RV GM2010.0757 Aanvullend krediet Herinrichting Bogardeind (Emopad-A67)
iii Aanpassen analoge bestemmingsplannen aan Wabo (GM2010.0657)
Bijlagen:
RV GM2010.0657 aanpassing analoge bestemmingsplannen aan Wabo
iv Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Brabant Zuidoost (GM2010.0742)
Bijlagen:
RV GM2010.0742 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
v Brandbeveiligingsverordening 2010 (GM2010.0711)
Vaststellen raadsbesluiten
Beleidsnota leerlingenvervoer
Bijlagen:
MvT GM 2010.0558 Conceptbeleid leerlingenvervoer
ii Verordening Starterslening (GM2010.0644)
iii Nota: Samen.........Werkt (GM2010.0610)
Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo en de gebiedsvisie bebouwingsconcentraties
Bijlagen:
MVT GM 2010.0784 Bestemmingsplan Buitengebied
MvT GM2010.0784 Bestemmingsplan Buitengebied (totaal)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous