Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

01-11-2010

Datum: 01-11-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

01-11-2010

Datum: 01-11-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 27 september 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 27 september2010
Benoeming van de heer M.A.M. van der Linden als (tijdelijk raadslid)
Onderzoek geloofsbrieven
Besluit tot toelating
Installatie
Spreekrecht burgers
Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Bijlagen:
MPB 2011-2014 (definitief)
Wijzigingsvoorstellen OGM MPB 2011-2014
Wijzigingsvoorstellen DPM 2011-2014 MPB
VVD zienswijze op de MPB 2011
Voorstellen DGG 2011-2014
Voorstellen CDA t a v MPB 2011-2014
MPB2011-2014_wijzingsvoorstel_SP
Bijdrage D66 op de begroting 2011
wijzigingsvoorstellen pvda-gl2011
Reactie college op de wijzigingsvoorstellen, verwerkt in het raadsvoorstel MPB2011
Bijlagen:
RV GM2010.0760 MPB 2011-2014 (incl. bijlagen)
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous