Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

01-11-2010

Datum: 01-11-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

01-11-2010

Datum: 01-11-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 27 september 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 27 september2010
Benoeming van de heer M.A.M. van der Linden als (tijdelijk raadslid)
Onderzoek geloofsbrieven
Besluit tot toelating
Installatie
Spreekrecht burgers
Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Bijlagen:
MPB 2011-2014 (definitief)
Wijzigingsvoorstellen OGM MPB 2011-2014
Wijzigingsvoorstellen DPM 2011-2014 MPB
VVD zienswijze op de MPB 2011
Voorstellen DGG 2011-2014
Voorstellen CDA t a v MPB 2011-2014
MPB2011-2014_wijzingsvoorstel_SP
Bijdrage D66 op de begroting 2011
wijzigingsvoorstellen pvda-gl2011
Reactie college op de wijzigingsvoorstellen, verwerkt in het raadsvoorstel MPB2011
Bijlagen:
RV GM2010.0760 MPB 2011-2014 (incl. bijlagen)
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous