Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 24 juni 2013

Datum: 24-06-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 <strong>Zaal</strong>: SCC Hofdael<br/> <strong>Openbaarheid</strong>:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 24 juni 2013

Datum: 24-06-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
<strong>Zaal</strong>: SCC Hofdael<br/> <strong>Openbaarheid</strong>: Openbaar

Agenda

PuntTitel
1Vragenhalfuurtje raad: mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd. U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein. vergaderruimte 0.43
2Raadsronde 1: Parkeerproblematiek Bleekvelden (verzoek SGM)
Rabozaal
Agendaverzoek SGMA
Mail SGM 10 juni 2013
3Raadsronde 2: Presentatie Jaarverslag Werk en Inkomen 2012
presentatie, Rabozaal
RI GM2013.0180 Jaarverslag Werk en Inkomen Geldrop Mierlo 2012 - totaal
4Raadsronde 3: Kadernota Inkoop Geldrop- Mierlo 2013
vergaderruimte 0.43
RV GM2013.0257 Kadernota Inkoop Geldrop-Mierlo 2013 (totaal)
5Raadsronde 4: Beheersverordeningen Centrum Mierlo en locatie oude postkantoor Geldrop
vergaderruimte 0.43
RV GM2013.0277 samenvattingslijst wijze van bestemmen
RV GM2013.0277 beheersverordeningen çentrum Mierlo en locatie oude postkantoor Geldrop (totaalA)
6Raadsronde 5: Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013/transformatie SRE
Rabozaal
RV GM2013.0255 bestuursconvenant stedelijk gebied Eindhoven 2013 (totaal)
RI GM2012.0313 Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied (TOTAAL)
RI GM2013.0352 Transformatie SRE totaal
7Raadsronde 6: Milieujaarverslag 2012
vergaderruimte 0,43
RV GM2013.0266 Milieujaarverslag 2012 (totaal)
8Pauze
9Plenaire vergadering
Rabozaal
9.1Opening en mededelingen
9.2Vragenhalfuurtje aan college
9.3Vaststellen agenda
9.4Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 3 juni 2013
BL RR1 Begrotingen ODZOB 2013 en 2014 totaal
BL RR2 Maatregelenverordeningen en verordening verrekening bestuurlijke boete
BL RR3 BP Bedrijventerrein Kuhn
BL RR4 verordening leerlingenvervoer
BL RR5 Aanvullend Lokaal Openbaar Vervoer
BL RR6 wijziging monumentenverordening totaal
Vragenhalfuur burger-raad
9.5Vaststellen verslag raadsvergadering 3 juni 2013
Besluitenlijst raadsvergadering 3 juni 2013 totaal
9.6Presentatie en aanbieding Doorontwikkeling Strategische Visie
Geldrop-Mierlo plek met Hart
9.7Raadsvoorstellen (hamerstuk)
RB GM2013.0319 Benoeming lid rekenkamercommissie
RV GM2013.0280 Verzoek GGD-BZO om de zienswijze van de raad op de ontwerpprogrammabegroting 2014 totaal
RV GM2013.0319 Benoeming lid RC
RB GM2013.0280 Begroting GGD-BZO 2014
9.8Raadsbesluiten
130624 Amendement Wijziging Monumentenverordening juni 2013 _2_
130624 MvT GM2013.0086 Verordening verrekening bestuurlijke boete
130624 MvT GM2013.0237 Wijziging monumentenverordening
130624 RB GM2013.0086 verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop-Mierlo 2013
130624 RB GM2013.0087 aanpassing maatregelenverordeningen, handhaving en sanctionering SZW
130624 RB GM2013.0181 gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn
130624 RB GM2013.0197 verordening leerlingenvervoer 2013
130624 RB GM2013.0234 jaarstukken 2012
130624 RB GM2013.0236 begrotingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2013 + 2014
130624 RB GM2013.0237 wijziging Monumentenverordening Geldrop-Mierlo (fase 1)
130624 RB GM2013.0238 aanvullend lokaal openbaar vervoer
130624 RB GM2013.0255 bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013
130624 RB GM2013.0277 beheersverordeningen Centrum Mierlo en locatie oude postkantoor Geldrop
130624 RB GM2013.0280 verzoek GGD-BZO om zienswijze vd raad op de ontwerp programmabegroting 2014
130624 RB GM2013.0319 benoeming lid Rekenkamercommissie

Besluitenlijst

Er is nog geen besluitenlijst gepubliceerd voor deze vergadering.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous