Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 18 juni 2018

Datum: 18-06-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 18 juni 2018

Datum: 18-06-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 14 mei 2018
Besluitenlijst Ruimtekamer 14 mei 2018
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 5. Speelruimteplan heden en toekomst

In gesprek met de raad bepalen hoe het speelruimteplan voor de toekomst eruit moet zien. Dit aan de hand van demografische gegevens en wat belangrijk is voor een goede speelplek voor kinderen, waar moet een goede speelplek aan voldoen? Het plan wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

20.45 6. Herinrichting Heuvel

De raad heeft om een discussie gevraagd over de ontsluitingsmogelijkheden van het  parkeerterrein aan de Heuvel en het verbinden van diverse parkeerterreinen in het centrum van Geldrop. Het plan zal met een aantal beelden worden toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

21.45 7. Discussie Diftar

Naar aanleiding van het voorstel over de mogelijke toepassing van de REnescience-techniek binnen Cure is door de raad gevraagd om een discussie te voeren over de relatie met het diftar-systeem. De discussie zal met name gaan over wat willen we bereiken (wat is het doel) en wat past daar het beste bij om dat doel te bereiken? In een latere fase wordt ingegaan op de financiële consequenties.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Discussienota Diftar
Algemeen
22.45 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 18 juni vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous