Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 23 maart 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-03-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 23 maart 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-03-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 23 maart 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:Het plan wordt aan de hand van een presentatie toegelicht
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Bijlagen:
RI GM2009.0111 totaal
Presentatie vo BP Buitengebied
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Langdurigheidstoeslag
Bijlagen:
RI GM2009.0152 totaal
RV GM 2009.0109 bijlage 1 concept-verordening Langdurigheidstoeslag
GM2009.0109 bijl.2 berekeningA
RV GM2009.0109 Verordening Langdurigheidstoeslag
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
VROM starterslening
Bijlagen:
RV GM2009.0094 verordening VROM Starterslening raadsvoorstel
RV GM2009.0094 bijlage 1 verordening VROM starterslening
RV GM2009.0094 bijlage 2 concept beleidsregels VROM starterslening
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking
Bijlagen:
PvA Eén Brandweer
De raad wordt gevraagd in het kader van het project "een brandweer" in de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant aandachtspunten aan te geven die in een aparte bestuurlijke bijeenkomst aan de orde moeten komen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes
Bijlagen:
BL RR 2 TSGV en OCBV totaal
BL RR 3 Informatie burgemeester
BL RR 4 Diftar hoogbouw
BL RR 5 Speerpunten sociale structuur
BL RR 6 Toekomst VU Geldrop totaal
BL RR 7 Leidraad repressieve basisbrandweerzorg
BL RR 8 Rapport RC inzake grondbeleid
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 2 maart 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 2 maart 2009 totaal
Onderzoek Rekenkamercommissie inzake Verbonden Partijen
Rekenkamercie. licht onderzoeksrapport toe
Presentatie Centrumplan Geldrop (parkeervoorzieningen)
Bijlagen:
Raadspresentatie centrumontwikkeling 23-03-2009
Accountantscontrole 2008 en bestuursrapportage (GM2009.0124)
Bijlagen:
RV GM2009.0124 Accountantscontrole 2008
RV GM2009.0124 Bijlage 1 Normenkader gemeente Geldrop-Mierlo 2008 versie 1.2
RV GM2009.0124 Bijlage 1 Controleprotocol
RV GM2009.0124 Bijlage 3 Bestuursrap tussentijdsecontrole versie 101108

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous