Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 10 april 2017

Datum: 10-04-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 10 april 2017

Datum: 10-04-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
1 Opening en mededelingen
19:30 uur

2 Vragenhalfuurtje aan college
3 Mededeling wethouder Jeucken
4 Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

5 Vaststellen verslag Raadskamer 13 maart 2017
verslag Raadskamer 13 maart 2017
Besluitvorming
6 Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven, Financieel arrangement en Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-005582
7 Herinrichting Korte Kerkstraat-Bogardeind (gedeeltelijk) aanvullend krediet
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2016-029752
8 Zienswijze ontwerpbesluit REnescience
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-007852
9 Plan van aanpak rubbergranulaat
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2016-026542
10 Wijziging Reglement van Orde en notitie Raadshuis
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-006513
11 Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous