Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 april 2014

Datum: 14-04-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 april 2014

Datum: 14-04-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Beleidsregel "Bijdrage gemeentelijke Monumenten Geldrop-Mierlo 2014"
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0157
RV GM2014.0157 Bijdrage gemeentelijke monumenten (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0157 Bijdrage gemeentelijke monumenten (totaal)
2 Raadsronde 2: Vaststellen Bestemmingsplan en exploitatieplan Luchen Weteringpark
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0627 en GM2013.0683. Voortgezette behandeling
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
RV GM2013.683 Vaststelling Exploitatieplan Luchen Weteringpark (totaal)
Bijlagen:
RV GM2013.683 Vaststelling Exploitatieplan Luchen Weteringpark (totaal)
3 Pauze
20:25 - 20:45 uur

4 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuur college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 24 maart 2014
Concept verslag raadsvergadering 24 maart 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst 24 maart 2014 (totaal)
4.5 Informatieproces
4.6 Raadsvoorstel (hamerstuk)
RV GM2014.0103 Wijzigingen maatregelenverordn Wwb Iozw en Ioaz (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0103 Wijzigingen maatregelenverordn Wwb Iozw en Ioaz (totaal)
4.7 Raadsvoorstel
RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
Bijlagen:
RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
4.8 Raadsbesluiten
140414 RB GM2014.0103 Wijzigingen Maatregelenverordening Wwb en Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz
Bijlagen:
140414 RB GM2014.0103 Wijzigingen Maatregelenverordening Wwb en Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous