Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 28 februari 2011

Datum: 28-02-2011 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 28 februari 2011

Datum: 28-02-2011
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad 19.00-19.25 uur in Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: integrale aanpak overlast jeugd(groepen)
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Presentatie, raadsinformatiebrief GM2011.0024.
RI GM2011.0024 integrale aanpak overlast jeugd groepen totaal
Bijlagen:
RI GM2011.0024 integrale aanpak overlast jeugd groepen totaal
2 Raadsronde 2: Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Presentatie, raadsvoorstel GM2010.0963.
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
Bijlagen:
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal
Bijlagen:
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal
RV GM2010.0963 bijlage 1b
Bijlagen:
RV GM2010.0963 bijlage 1b
3 Raadsronde 3: Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0067. Voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegelicht.
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
Bijlagen:
RV GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
4 Raadsronde 4: Meerjaren uitvoeringsprogramma plattelandsontwikkeling
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorstel: Raadsinformatiebrief GM2011.0941. Programma wordt aan de hand van een korte presentatie toegelicht.
RI GM 2010.0941 meerjarenuitvoeringsprogramma plattelandsontwikkeling voorheen reconstructie totaal
Bijlagen:
RI GM 2010.0941 meerjarenuitvoeringsprogramma plattelandsontwikkeling voorheen reconstructie totaal
5 Raadsronde 5: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0041. Voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegelicht.
RV GM2011.0041 IHP Onderwijshuisvesting 2010-2014
Bijlagen:
RV GM2011.0041 IHP Onderwijshuisvesting 2010-2014
RV GM2011.0041 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2010-2014
Bijlagen:
RV GM2011.0041 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2010-2014
6 Pauze
21:55 - 22:15 uur

7 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 7 februari 2011
Besluitenlijsten raadsrondes 7 februari 2011
Bijlagen:
BL RR1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR2 VB Diverse gebieden
BL RR3 Onderzoek doordecentralisatie middelen
BL RR4 Gladheidbestrijding
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 7 februari 2011
Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2011
7.6 Hamerstukken
RV GM2011.0022 Accountantscontrole 2010 totaal
Bijlagen:
RV GM2011.0022 Accountantscontrole 2010 totaal
110228 RB GM2011.0022 Accountantscontrole 2010
Bijlagen:
110228 RB GM2011.0022 Accountantscontrole 2010
7.7 Vaststellen raadsbesluiten
110228 RB GM2011.0010 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2011
Bijlagen:
110228 RB GM2011.0010 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2011
110228 RB GM2011.0005 Voorstel over toe te passen wijze van gladheidbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
110228 RB GM2011.0005 Voorstel over toe te passen wijze van gladheidbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous