Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 20 februari 2017

Datum: 20-02-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 20 februari 2017

Datum: 20-02-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief.


PuntTitel
Algemeen
19.30* 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 16 januari 2017
Verslag Ruimtekamer 16-01-2017
4. Ruimteronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Verzoek tot onteigening in verband met realisatie ontsluitingsweg ten behoeve van nieuwbouwlocatie "Luchen"te Mierlo

Ter verduidelijking van het voorstel worden enkele sheets getoond.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2016-030549
20.15 6. Realiseren multifunctionele vergaderlocatie

Voortgezette behandeling.

Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**.

Raadsvoorstel GM2016-020691
Beeldvorming
21.15 7. Presentatie Sociaal groen in dorpskernen

Het doel van deze behandeling is te toetsen of de overige fracties het de moeite waard vinden de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken.

 Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Agendaverzoek CDA
8 . Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 20 februari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous