Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 20 november 2018

Datum: 20-11-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 20 november 2018

Datum: 20-11-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 16 oktober 2018
Besluitenlijst van 16 oktober 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Voortgang ontwikkelingen wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

Voor het wijkontwikkelingsplan heeft de commissie in september uitgesproken dat de wethouder de touwtjes meer in handen moet nemen. Nu in november is er een werkgroep, vanuit de wijk, opgericht die zich heeft gebogen over het tot stand brengen van een wijkontwikkelingsplan. Zij hebben daar een aantal bijeenkomsten voor nodig. De wethouder informeert de commissie over het proces.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.05 6. Vlekkenplan en alternatieven De Smelen Geldrop

Na de Commissie Samenleving van 11 september is door alle fracties een open brief geschreven waarin men het college vraagt een tweetal alternatieven te onderzoeken. Dit raadsvoorstel gaat over het proces rondom deze beide alternatieven en het vlekkenplan.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-033052 vlekkenplan en alternatieven De Smelen Geldrop
21.05 7. Vaststellen Sportvisie

Afgelopen jaar is, in samenspraak met de Sportraad, een visiedocument opgesteld over het onderwerp sport. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente met sport om wil gaan. Er is ook aandacht voor de koppeling met het Sociaal Domein.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-014680.
Beeldvorming
21.50 8. Proces en visie en strategie Sociaal Domein

Toelichting op het proces visie en strategie Sociaal Domein. 

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Doel behandeling: 1. informeren; 2. commitment vragen. De adviesraden worden uitgenodigd.

Inwoners kunnen komen luisteren.

22.35 9. Sluiting

*De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 20 november vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous