Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 30 januari 2017

Datum: 30-01-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 30 januari 2017

Datum: 30-01-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19:30 uur

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

3 Vaststellen verslag Raadskamer 19 december 2016
Verslag Raadskamer 19 december 2016
Besluitvorming
5. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbesluit REnescience (RV GM2016-020174)
19:45 uur

Zienswijze ontwerpbesluit REnescience (RV GM2016-020174)
6. Raadsvoorstel Subsidieverzoek herinrichting Weverijmuseum (RV GM2016-024627)
Subsidieverzoek herinrichting Weverijmuseum (RV GM2016-024627)
7. Memo inzake wethouder M. Verdouw
memo inzake wethouder M. Verdouw
8. Rondvraag en sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous