Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 3 juni 2013

Datum: 03-06-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 3 juni 2013

Datum: 03-06-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 1: Begrotingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2013 + 2014
19:00 - 19:55 uur
Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht, Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0263
Begrotingen ODZOB 2013 + 2014
Bijlagen:
RV GM2013.0236 Begrotingen ODZOB 2013 + 2014 totaal
Raadsronde 2: Aanpassing maatregelenverordeningen, handhaving en sanctionering SZW / Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop- Mierlo 2013
19:30 - 19:55 uur
voortgezette behandeling, vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0087 en GM2013.0086
Aanpassing maatregelenverordeningen handhaving en sanctionering SZW en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0087 Aanpassing maatregelenverordeningen handhaving en sanctionering SZW totaal
RV GM2013.0086 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013 totaal
Raadsronde 3: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kuhn”
20:00 - 20:25 uur
Voortgezette behandeling, Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0181
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn (incl bijlagen)
Raadsronde 4: Verordening leerlingenvervoer 2013
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0197
Verordening leerlingenvervoer 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0197 Verordening leerlingenvervoer 2013 - totaal
Raadsronde 5: Aanvullend lokaal openbaar vervoer
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0238
Aanvullend openbaar vervoer mei 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0238 Aanvullend openbaar vervoer mei 2013 (totaal)
Raadsronde 6: Wijziging monumentenverordening
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0237
Wijziging Monumentenverordening Geldrop-Mierlo fase 1
Bijlagen:
RV GM2013.0237 Wijziging Monumentenverordening Geldrop-Mierlo fase 1
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 6 mei 2013
Concept-besluitenlijsten 6 mei 2013
Bijlagen:
BL RR4 begroting SRE (totaal)
BL RR3 Herijking Duurzaam Veilig (totaal)
BL RR2 ontwikkelingen 2012 politieafdeling (totaal)
BL RR1 BP Bedrijventerrein Kuhn (totaal)
Concept-verslag 6 mei 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2013 (totaal)
Vaststellen verslag raadsvergadering 6 mei 2013
Jaarstukken 2012
Voorstel: raadsvoorstel 2013.0234
Jaarstukken 2012
Bijlagen:
RV GM2013.0234 Jaarstukken 2012 totaal
Vaststellen raadsbesluiten
raadsbesluiten 6 mei 2013
Bijlagen:
130603 RB GM2013.0059A Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
130603 RB GM2013.0184 Begroting SRE 2014

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous