Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 januari 2014

Datum: 20-01-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 januari 2014

Datum: 20-01-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Vaststelling Bestemingsplan Eendenpoel 8, Mierlo
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0628 (voortgezette behandeling)
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
RV GM2013.0628 bijlage kaart
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage kaart
2 Raadsronde 2: Beeldkwaliteitplan Maatschappelijke doeleindenstrook Luchen fase 1
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0728
RV GM2013.0728 Bkp maatschappelijke doeleindenstrook totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0728 Bkp maatschappelijke doeleindenstrook totaal
3 Raadsronde 3: Groenbeleidsplan
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0762 (plan wordt toegelicht met presentatie)
RV GM2013.0762 Groenbeleidsplan totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0762 Groenbeleidsplan totaal
4 Raadsronde 4: Herziene begroting SRE 2014
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0746
RV GM2013.0746 Herziene begroting SRE 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0746 Herziene begroting SRE 2014 totaal
5 Pauze
20:25 - 20:45 uur

6 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 16 december 2013
Concept besluitenlijsten raadsrondes 16 december 2013
Bijlagen:
BL RR1 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8 Mierlo
BL RR2 beheerplan wegen 2014-2017 totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
6.5 Vaststellen verslag
Concept verslag raadsvergadering 16 december 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2013 totaal
6.6 Hamerstukken
RV GM2013.0724 1e wijziging GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0724 1e wijziging GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant totaal
RB GM2013.0724 1e Wijizging GR RUD Zuidoost-Brabant
6.7 Vaststellen raadsbesluiten
Concept raadsbesluiten 20 januari 2014
Bijlagen:
RB GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017
RB GM2013.0628 Vaststelling Bp Eendenpoel 8 Mierlo
Raadsbesluiten 20 januari 2014
Bijlagen:
140120 RB GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017
140120 RB GM2013.0724 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant
RV GM2013.0724 bijlage 2 MvT 1e wijziging GR Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous