Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 17 oktober 2016

Datum: 17-10-2016 Tijd: 17:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 17 oktober 2016

Datum: 17-10-2016
Tijd: 17:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

Let op: de tijden die hier genoemd worden zijn indicatief


PuntTitel
ALGEMEEN
17.30 1. Opening
2. Technische toelichting op Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2017-2020
19.30 3. Mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Vaststellen verslag ruimtekamer 12 september 2016
Verslag ruimtekamer 12-09-2016
6. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

OORDEELSVORMING
19.45 7. Raadsvoorstel
Bereikbaarheidsagenda

Het agendapunt wordt eventueel met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-012998
20.30 8. Raadsvoorstel
Strategisch beheer maatschappelijk Vastgoed

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-006449
21.30 9. Raadsvoorstel
Realiseren multifunctionele vergaderlocatie

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-020691
22.30 10. Vragen

Vragen aan portefeuillhouder(s)

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 17 oktober 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagendaRaadsplein jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous