Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 8 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-09-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 8 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-09-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 08-09-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 8 september
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Vaststellen Masterplan Centrum Mierlo (raadsvoorstel GM2008.0950) Raadsronde 3: 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008 (raadsvoorstel GM2008.1025)
Bijlagen:
RV GM2008.0950 Vaststellen masterplan centrum Mierlo
RV GM2008.0950 bijl.2 Inspraaknota Masterplan centrum Mierlo
RV GM2008.0950 bijl.3 notitie rol taken
RV GM2008.0950 bijl 4 verslag adviesgroep centrum Mierlo juni 2008
RV GM2008.0950 bijl 4 verslag adviesgroep centrum april 2008
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008 (raadsvoorstel GM2008.1025)
Bijlagen:
RV GM2008.1025 1e Voortgangsrapportage PB 2008 rv
1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie. Informatie over de stand van zaken Veiligheidsregio
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Afgraven grondrug Gimli, Genoenhuis (Spiegelgevecht) (raadsvoorstel GM2008.1034)
Bijlagen:
RV GM2008.1034 Afgraven grondrug Gimli Genoenhuis raadsvoorstel
Inspreekreactie rr 5 Gimli 080908
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Financieringsvoorstel voor de renovatie van de tennisbanen van MTV
Bijlagen:
2008 09 02 Initiatiefvoorstel MTV
INSPRAAKREACTIE MTV raad 08092008
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte2.27
Zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken (raadsvoorstel GM2008.0750)
Bijlagen:
MvT GM2008.0750 Samenwerking in uitvoeringstaken (compleet)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.26
Evaluatie Schuldhulpverlening (raadsvoorstel GM2008.0976)
Bijlagen:
RV GM2008.0976 eerste evaluatie schuldhulpverlening raadsvoorstel
RV GM2008.0976 bijlage 1
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 18 augustus 2008
Bijlagen:
BL RR2 Volksfeesten ed extern organiseren
BL RR3 Verplaatsing tennisbanen
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 18 augustus 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 18 augustus 2008
Vaststellen raadsbesluiten
i Raadsbesluiten uit raadsrondes
Bijlagen:
RB GM2008.0866A Volksfeesten extern organiseren

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous