Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 12 maart 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 12-03-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 12 maart 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 12-03-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 12-03-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein12 maart 2007
Raadsronde 1:
19:00 - 19:55 uur
Rabozaal
RVl 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2006 (GM2007.0535)
Bijlagen:
RV GM2007.0535 2e voortgangsrapportage programmabegroting
RV GM2007.0535 Bijlage C
0535 RV GM2007 bijlage 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2006
Raadsronde 2:
19:10 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
RVl Bekostigingsbesluit woningbouw bestemmingsplan Loeswijk (GM2007.0565)
Bijlagen:
RV GM2007.0565 (Bekostigingsbesluit Loeswijk)
RB GM2007.0565 (bijlagen besluit)
RB GM2007.0565 (Bbekostigingsbesluit Loeswijk)
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel Herinrichting en rioolvervanging Kerkstraat Mierlo (GM2007.0521)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0521 (Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 1 Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 2 Kerkstraat)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Presentatie/informatie Centrumplan Geldrop
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Bestemmingsplan woongebieden Noord Geldrop (GM2007.0517)
Bijlagen:
RV GM2007.0517 BP Woongebieden Noord Geldrop
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 3)
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 4)
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Kerntakendiscussie (GM2007.0589)
Bijlagen:
RV GM2007.0589 kerntakendiscussie
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
RV Bomenbeheerplan (GM2006.1356)
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Bomenbeheerplan presentatie JAN07
RI GM2006.1356 Bomenbeheerplan
Nota van inspraak Bomenbeheerplan bijl.bijGM2006.1356
verslag gesprek bomenstichting bomenbeheerplan
62986_Inspreekreactie bomenbeheerplan
RB GM2006.1356 (Bomenbeheerplan)
Raadsronde 8:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Integrale schuldhulpverlening (GM2007.0543)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
0543 RI GM2007 Integrale Schuldhulpverlening
0453 RV GM2007 bijlage 1 Integrale schuldhulpverlening
RV GM2007.0453 (bijlage 2 Integrale schuldhulpverlening)
Bespreking: Evaluatie Raadsplein
Bijlagen:
Memo evaluatie Raadsplein
Memo evaluatie Raadsplein (Bijlagen)
Memo nav evaluatie 26 februari
Pauze
Debat
Besluitvorming
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
Trekking stemmingsnummer
Besluitenlijsten raadsrondes 26 februari 2007
Bijlagen:
BL RR 2 (Kerkstraat)
BL RR 3 (BP Woongebieden Noord Geldrop)
BL RR 1 (Auditcommissie)
BL RR 5 (Kredietverhoging bouw kinderopvangvoorziening)
BL RR 6 (Bomenbeheerplan)
BL RR 7 Evaluatie raadsplein
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2007
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten
Bijlagen:
RB GM2007.0589 (Kerntakendiscussie)
RB GM2007.0521 (Krediet herinr. Kerkstraat)
RB GM2007.0517 (BP Woongebieden Noord Geldrop)
RB GM2007.0515 (Krediet Kinderopvangvoorziening)
RV GM2007.0589 kerntakendiscussie
Vragenhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous