Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 25 juni 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 25-06-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 25 juni 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 25-06-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
raadsplein 25-06-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 25 juni 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
vragenhalfuurtje
Bijlagen:
inspraak 25-06-07 maaltijden J.H. Timmermans
Raadsronde 2:
19:00 - 20:25 uur
Rabozaal
raadsvoorstel Geldropseweg 2e fase (GM2007.0702), Geldropseweg 3e fase (GM2007.0685)
Bijlagen:
0685 RV GM2007 Herinrichting Geldropseweg.Santheuvel-west
0685-2 RI GM2007 bijlage 1
0685 RV GM2007 bijlage 1.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 1.2 variant 2
0702 RV GM2007 herinrichting Geldropseweg 2e fase
0685 RV GM2007 bijlage 2.1 variant 1
0685 RV GM2007 bijlage 2.2 kostenraming variant 2
0702 RV GM2007 bijlage 6
0702 RV GM2007 bijlage 7.2
Raadsinformatiebrieven Geldropseweg
Bijlagen:
0702-2 RI GM2007 bijlage 1
0702-2 RI GM2007 herinrichting Geldropseweg fase 2
0685-2 RI GM2007 herinrichting 3e fase Geldropseweg
insprekers Geldropseweg
Bijlagen:
inspreekreactie Bunt
inspreekreactie Vlerken geldropseweg 3e fase
inspreekreactie Kasteren
Raadsronde 3:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.26
raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2007 (GM2007.0819)
Bijlagen:
RV GM2007.0819 Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2007…
RV GM2007.0819 bijlage 1
Raadsronde 4:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel Plaatsingsbeleid en wachtlijstbeheer voor Wsw-geïndiceerden (GM2007.0700)
Bijlagen:
RV GM2007.0700 Wsw
RV GM2007.0700 bijlage 1
RV GM2007.0700 bijlage 2
RV GM2007.0700 bijlage 3
Raadsronde 5:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Presentatie Reconstructie Buitengebied
Bijlagen:
Presentatie Reconstructie Buitengebied
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Verplaatsing Heilig Hartbeeld
op verzoek van de VVD geagendeerd
Bijlagen:
RI GM2007.0672-3 Verplaatsing Heilig Hartbeeld
Toelichting verplaatsen heilig hart beeld en bouwplannen Stationsstraat
Raadsronde 7:
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
RV Brede scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo (GM2007.0660)
Bijlagen:
RB GM2007.0660 (Brede Scholen)
0660 RV GM2007 Bijlage 1
RV GM2007.0660 bijlage 2
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
rv Bestemmingspl Rielse Park (GM2007.0786)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0786 bijlage 2 planvoorschriften
RV GM2007.0786 nota zienswijze RielsePark
Memo raad Rielse Park
RV GM2007.0786 bestemmingsplan (plantoelichting) Rielsepark
0896 RI GM2007 Rielse Park
RV GM2007.0786 Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Rielse Park
raadsronde 9
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
raadsvoorstel Bekostigingsbesluit Luchen (GM2007.0853)
Bijlagen:
RV GM2007.0853 Aangevuld bekostigingsbesluit Luchen_
RV GM2007.0853 bijlage 1
RV GM2007.0853 bijlage 2
raadsronde 10
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
auditcommissie:bespreking voortgang diversen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 04 juni 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Presentatie Braakhuizen-zuid
BL RR 3 Auditcommissie
BL RR 4 Brede Scholen
BL RR 5 BP Rielse Park
BL RR 6 Presentatie jaarstukken
BL RR 7 Begroting 2008 SRE
BL RR 8 Visiedocument
BL RR 9 Financiën VU Geldrop
BL RR10 Financiering r-t taak SRE
BL RR11 Onteigeningsplan Bogardeind
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 4 juni 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 4 juni 2007
Hamerstukken
Raadsvoorstellen (direct naar de besluitvorming)
i. Wegsleepverordening (GM2007.0805)
Bijlagen:
RV GM2007.0805 Wegsleepverordening Geldrop-Mierlo 2007
RV GM2007.0805 bijlage 1
RV GM2007.0805 bijlage 2 (wegsleepregeling)
Raadsvoorstellen (plenaire behandeling)
i. Vaststellen Visiedocument
Bijlagen:
Visiedocument 2007
RB GM2007.0885 Visiedocument
ii. Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2007 (GM2007.0819)
Bijlagen:
RV GM2007.0819 Voorbereidingsbesluit diverse gebieden 2007…
RV GM2007.0819 bijlage 1
Raadsbesluiten uit raadsrondes
i. Brede scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo (GM2007.0660)
Bijlagen:
RB GM2007.0660 (Brede Scholen)
ii. Voorbereidingsbesluit Div. Gebieden 2007 (GM2007.0819)
Bijlagen:
RB GM2007.0819A (VB Diverse Gebieden 2007)
iii. Bekostigingsbesluit Luchen (GM2007.0853)
Bijlagen:
RB GM2007.0853 (Bekostigingsbesluit Luchen)
raadsbesluiten (uit vorig raadsplein)
i. Financiële situatie Stichting Volksuniversiteit Geldrop (GM2007.0697A)
Bijlagen:
RB GM2007.0697A (Financiën Volksuniversiteit)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous