Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 april 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 16-04-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 april 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 16-04-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 16-04-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 16 april 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel Herinrichting Grote Bos (GM2007.0516)
Met presentatie van het traject op hoofdlijnen. 19.30-20.25 uur, Rabozaal Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Bijlagen:
RV GM2007.0516 Herinrichting Grote Bos
RV GM2007.0516 bijlage 1 (besprekingsverslagen vooroverleg)
RV GM2007.0516 bijlage 2(brief Fietsersbond)
RV GM2007.0516 bijlage 4(ontwerptoelichting)
RV GM2007.0516 bijlage 5(raadsbesluit Kadernota 2007)
RV GM2007.0516 bijlage 6(raadsbesluit wegcategorisering)
RV GM2007.0516 bijlage 7(raadsbesluit fietspadenplan 2003)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel vervanging van de centrale verwarminge en ventilatieinstallatie van sportcomplex de Weijer te Mierlo (GM2007.0618)
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Bijlagen:
RV GM2007.0618 Vervanging installaties De Weijer
RV GM2007.0618 bijlage 2(voorstel vervanging luchtverwarmers en stookinstallatie advies bureau Mertens)
RV GM2007.0618 bijlage 3(berekening gasverbruik in de nieuwe situatie)
RV GM2007.0618 bijlage 4(overzicht kapitaallasten)
RB GM2007.0618 (Vervanging installatie de Weijer)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie OnsBrabantNet over aanleg glasvezelnetwerk in Geldrop-Mierlo (RI GM2007.0532)
Bijlagen:
0532 RI GM2007 bijlage 1 persbericht glasvezel
0532 RI GM2007 Glasvezel in de hele gemeente (2)
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bespreking bezuinigingen raad.
burgers kunnen toehoren
Bijlagen:
Memo bezuinigingen raad
bezuinigingen raad
Overzicht standpunten bezuinigingen raad
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Bespreking verplaatsing Heilig Hartbeeld
Burgers kunnen toehoren
Bijlagen:
0672RI GM2007 Deelplan Braun en Broos en Heilig Hartbeeld
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel vaststellen milieuverslag 2006 (GM2007.0662)
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Bijlagen:
RV GM2007.0662 Milieujaarverslag 2006
RV GM2007.0662 bijlage 1
RB GM2007.0662 (Milieujaarverslag 2006)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Besloten raadsronde: bespreking Stichting Ander Werk
Raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Definitief economische beleids- en actieplan (GM2007.0600)
Voortgezette behandeling. Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht
Bijlagen:
RV GM2007.0600 Economisch beleids- en actieplan
RV GM2007.0600 bijlage 1.1 economische visie
RV GM2007.0600 bijlage 1.2 projectpagina
RV GM2007.0600 bijlage 3 Nota van inspraak
RV GM2007.0600 Economisch beleids- en actieplan voorblad
Raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel Gemeentelijk RioleringsPlan (GM 2007.0573)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RB GM2007.0573 (GRP)
0573 RV GM2007 bijlage 1 hoofdrapport GRP
0573 RV GM2007 gemeentelijk rioleringsplan 2007-2011
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
RVl aangevuld bekostigingsbesluit bouwplan 13 woningen Santheuvel-De Loo (GM2007.0619)
Bijlagen:
RV GM2007.0619 aangevuld bekostigingsbesluit
RB GM2007.0619 + bijlagen
0619 RB GM2007 aangevuld bekostigingsbesluit Santheuvel-De Loo
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raad 26 maart 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Klankbordgroep Afvalbeleid
BL RR 2 Bespreking onderzoek wenselijkheid coffeeshop
BL RR3 Herinrichting en rioolvervanging Kerkstraat, Mierlo
BL RR 4 (definitief economisch beleids- en actieplan)
BL RR 5 Gemeentelijk riolieringsplan
BL RR 6 (kerntakendiscussie)
BL RR 7 Hoogwaardige Handhaving
BL RR 8 Evaluatie Raadsplein
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 26 maart 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 26 maart 2007
Vaststellen raadsbesluiten (uit raadsrondes)
Raadsvoorstellen (uit raadsrondes)
i. Hoogwaardige handh. (GM2007.0603)
Bijlagen:
RV GM2007.0603A def
RB GM2007.0603 (Hoogwaardige Handhaving)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous