Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019

Datum: 19-02-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019

Datum: 19-02-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Algemene Zaken 29 november 2018
Verslag Commissie Algemene Zaken van 29 november 2018.
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
  • Mededelingen vanuit Raadstafel21
Oordeelsvorming
20.00 5. Zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

Met brieven van 13 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 aangeboden en verzocht om een zienswijze op beide stukken in te dienen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-043094
Beeldvorming
20.30 6. Informatiebeleidsplan (IBP)

Aan de hand van een presentatie wordt gerapporteerd over voortgang van het informatiebeleidsplan en worden ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering belicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

21.30 7. Burgerparticipatie

Op verzoek van D66 en PvdA wordt gesproken over de raadsinformatiebrief RI GM2018-040145 Motie evaluatie burgerparticipatie.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsinformatiebrief GM2018-040145
Algemeen
22.00 Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 19 februari 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous