Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 12 november 2018

Datum: 12-11-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 12 november 2018

Datum: 12-11-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Benoeming en installatie tijdelijk (plaatsvervangend) raadslid namens de VVD
  • Onderzoek geloofsbrieven
  • Besluit tot toelating
  • Installatie
Raadsbesluit Toelating lid van de gemeenteraad
Oordeelsvorming en besluitvorming
19.45 4. Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

In de eerste termijn op 5 november is door alle fracties gereageerd op de Meerjarenprogrammabegroting. Op concrete daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen heeft het college van Burgemeester en Wethouders gereageerd. Deze avond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd en de MPB, al of niet gewijzigd, worden vastgesteld.

Meerjarenbegroting 2019-2022 Geldrop-Mierlo
5. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous