Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Vergaderingen gemeenteraad

Vergaderen in commissies De gemeenteraad vergadert volgens het commissiemodel, in vier verschillende commissies. Deze hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. De raad...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Vergaderingen gemeenteraad

Vergaderen in commissies

De gemeenteraad vergadert volgens het commissiemodel, in vier verschillende commissies. Deze hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. De raad wordt zo eerder bij onderwerpen betrokken en er is meer ruimte voor debat. Ook inwoners worden op deze manier zo vroeg mogelijk bij de verschillende onderwerpen betrokken.

De raad vergadert in de volgende commissies:

 • Commissie Duurzaamheid: Duurzaamheid, Dierenwelzijn, Afval/Milieutoezicht, Educatie/Onderwijs, Cultuur, Emancipatie, Jeugd en Jeugdwet.
 • Commissie Samenleving: Zorg voor volwassenen (Wmo), Gezond leven (preventief), Gebiedsgericht organiseren/Gebiedsregisseurs, Wijkontwikkeling, Sport, Werk en inkomen, Economie/Citymarketing, Recreatie en toerisme.
 • Commissie Ruimte: Mobiliteit en vervoer, Openbare werken (herinrichting, groen, water, verkeer), Volkshuisvesting en vastgoed, Omgevingswet en Grondbedrijf. 
 • Commissie Algemene Zaken: Financiën (belastingen, inkoop en aanbesteding), Informatisering en automatisering, Regionale samenwerking en Handhaving.

Vergaderdagen

De kamers worden 1 keer in de 5 weken gehouden:

 • Week 1: maandag Commissie Duurzaamheid, dinsdag Commissie Samenleving
 • Week 2: maandag Commissie Ruimte, dinsdag Commissie Algemene Zaken
 • Week 3: geen vergaderingen
 • Week 4: maandag Raadsvergadering
 • Week 5: geen vergaderingen

Wat is het BOB-model?

De gemeenteraad vergadert in de vier commissies volgens het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming.

 • Beeldvorming: oriënteren op onderwerpen. Raadsleden worden door ambtenaren en/of externe deskundigen geïnformeerd over komende ontwikkelingen, waarover aan de raad later een besluit wordt gevraagd.
 • Oordeelvorming: tijdens de oordeelvormende vergadering kunnen inwoners, bedrijven en organisaties inspreken. In deze fase vindt ook het inhoudelijk politiek debat plaats. De raadsleden komen in het oordeelvormende gedeelte tot een voorlopig politiek standpunt.
 • Besluitvorming: in deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde informatie en het gevoerde debat.


Niet elk onderwerp of voorstel hoeft het hele proces te doorlopen.

Documenten

Vergaderschema 2020 (pdf, 36 kB)
Voorlopige vergaderdata 2021 (pdf, 51 kB)

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis