Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Veerkrachtig Bestuur

Bestuurlijke toekomst Geldrop-Mierlo Het provinciebestuur heeft - in het kader van het project (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant - alle Brabantse gemeenten gevraagd na te denken over hun bestuurlijke...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Veerkrachtig Bestuur

Veerkrachtig_bestuur_448x196

Bestuurlijke toekomst Geldrop-Mierlo

Het provinciebestuur heeft - in het kader van het project (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant - alle Brabantse gemeenten gevraagd na te denken over hun bestuurlijke toekomst.

De gemeenteraad heeft in juni 2014 een procesvoorstel aangenomen om te komen tot een visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel waarin de volgende vragen zijn beantwoord.

  1. Wat zijn onze huidige en toekomstige opgaven?
  2. Wat is onze positie en hoe zijn we voorbereid op de toekomstige opgaven?
  3. Wat zijn de criteria waaraan we de alternatieven voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Geldrop-Mierlo toetsen?
  4. Wat zijn die alternatieven?
  5. Welke alternatief is de beste keuze voor de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo?

Raadsbesluit Bestuurlijk zelfstandig

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2015 een raadsbesluit genomen waarin onder andere staat:

  • Dat de variant 'bestuurlijk zelfstandig, met de focus op de samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei, uitgangspunt is;
  • Dat de inwoners van Geldrop-Mierlo worden uitgenodigd om mee te denken met de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo; 
  • Dat onze visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo wordt besproken met andere gemeenten in het stedelijk gebied.

Het complete raadsbesluit vindt u hieronder bij 'Documenten'.

Enquête en discussie

Er werden 2000 willekeurige inwoners uitgenodigd mee te doen aan een enquête. De uitkomst van deze enquête vormde de basis voor een Lagerhuisdebat dat op 9 juli 2015 werd georganiseerd. De uitkomst leest u in de rapportage van het PON "de toekomst van Geldrop-Mierlo" met daarin de resultaten van de burgerpeiling en van de debatavond, evenals de beknopte verslagen van de gesprekken met de colleges van gemeenten ín de regio bijgevoegd.

Documenten Geldrop-Mierlo over Veerkrachtig Bestuur in Brabant

2016

2015

2014

2013

Relevante pagina's:

Interessante websites:

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis