Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Rekenkamercommissie

RKC Jaarverslag 2018 en Onderzoeksplan 2019 (pdf)Eén van de belangrijke taken van de gemeenteraad is de controlerende taak. De raad kan niet alles zelf onderzoeken, want daarvoor ontbreken de tijd,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Rekenkamercommissie

RKC Jaarverslag 2018 en Onderzoeksplan 2019 (pdf)Eén van de belangrijke taken van de gemeenteraad is de controlerende taak. De raad kan niet alles zelf onderzoeken, want daarvoor ontbreken de tijd, de middelen en de mensen. Om de controlerende functie van de raad te versterken heeft de wetgever de gemeenten verplicht gesteld om uiterlijk 1 januari 2006 een rekenkamer of rekenkamerfunctie, meestal rekenkamercommissie genoemd, in te voeren.

De rekenkamercommissie (rkc) is dan wel bedoeld om de controlerende taak van de raad te versterken, maar dat betekent niet dat de rekenkamercommissie gezien mag worden als een uitvoerend orgaan van de raad. De leden van de rekenkamercommissie zijn weliswaar benoemd door de raad, maar de commissie is onafhankelijk. En omdat dat zo is, kan de raad de rekenkamercommissie geen opdracht geven tot het uitvoeren van bepaalde onderzoeken. Wel kan de raad de rekenkamercommissie verzoeken een onderzoek in te stellen.

Een onderzoek van de rekenkamercommissie richt zich met name op de volgende drie vragen:

 • is het beleid doeltreffend?
 • de beleidsuitvoering doelmatig?
 • is de besteding rechtmatig?

of anders geformuleerd:

 • hebben we bereikt wat we wilden?
 • hebben we gedaan wat we moesten doen?
 • heeft het gekost wat het mocht kosten?

Verordening

In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn de taken en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgelegd in de Verordening op de Rekenkamercommissie 2013 (pdf, 84 kB).

Contact

Mocht u vragen hebben aan of over de rekenkamercommissie dan kunt u contact opnemen met de griffie: (040) 2893987, griffie@geldrop-mierlo.nl

Samenstelling van de rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft van de wetgever de keuze gekregen tussen een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Een rekenkamer bestaat alleen uit externe leden en fungeert dus absoluut onafhankelijk van de raad. Een rekenkamercommissie is ook onafhankelijk, maar hierin kunnen – naast de externe leden – ook raadsleden zitting hebben, om zo de betrokkenheid van de raad bij deze instantie aan te geven.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft gekozen voor een rekenkamercommissie, die bestaat uit twee externen. De rkc wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffier, de heer G.A.A. van Luijn.

De rekenkamercommissie (RKC) bestaat uit 2 (externe) leden:

 • Mevrouw Sandra van Breugel (voorzitter)
 • Vacature (extern) lid

Nevenfuncties

Sandra van Breugel

 • Lid bestuur van de NVRR (Vereniging van Rekenkamers) Utrecht
 • Lid raad van toezicht Bravis Ziekenhuis Roosendaal / Bergen op Zoom
 • Voorzitter raad van toezicht CNV Vakmensen Utrecht
 • Vice voorzitter raad van commissarissen ACV NV Ede (Afvalbranche)
 • Voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Fivoor Poortugaal
 • Vice voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Altrecht Utrecht
 • Vice voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Centraal Amersfoort.

Publicaties rekenkamercommissie

Jaarverslagen en onderzoeksplannen

Onderzoeksrapporten

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis