Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Meerjarenprogrammabegroting

Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 Op maandag 8 oktober 2018 is de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 gepresenteerd in de gemeenteraad. De opzet van deze begroting is aangepast. Dit om de andere...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Meerjarenprogrammabegroting

begrotingskoffer

Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

Op maandag 8 oktober 2018 is de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 gepresenteerd in de gemeenteraad. De opzet van deze begroting is aangepast. Dit om de andere manier van werken inzichtelijk te maken en tegelijkertijd het Kernakkoord te verwerken in deze nieuwe begroting. Er is bewust gekozen om te investeren. Dit leidt tijdelijk tot een tekort in het gemeentelijk budget, daarbij aangetekend dat de begrote tekorten op het Sociaal Domein nu zijn weggewerkt. Vanaf 2021 is de begroting daarmee sluitend.

“Onze manier van werken, waarbij we in samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen tot resultaten willen komen, krijgt veel aandacht in deze begroting evenals het thema duurzaamheid. Tegelijkertijd willen we ook de pijnpunten oplossen bij onze jongste twijg aan de gemeentelijke boom: het sociaal domein.” Zo laat het college weten in de inleiding van de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.

De ontwikkelingen in het sociaal domein zorgen voor grote druk op de financiële uitgangspositie van onze gemeente voor de periode 2019-2022. Hierin is Geldrop-Mierlo niet uniek maar het is ook hier een zichtbaar probleem.

Behandeling MPB

De behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting is veranderd ten opzichte van vorige jaren. In het presidium van 4 september 2018 is de methodiek van behandeling besproken en gewijzigd vastgesteld. Lees hierover meer in de raadsinformatiebrief 'Procedure Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022'

 • Presentatie van de begroting door het college aan de gemeenteraad, 8 oktober 2018
  Meerjarenbegroting 2019-2022 Geldrop-Mierlo (pdf, 3 MB)
 • Technische/inhoudelijke vragen aan ambtelijke organisatie (mondeling), tot 15 oktober 2018
 • Behandeling begroting in commissies (technische vragen en eerste debat), 15 oktober 2018
 • Ontvangst eerste termijn algemene beschouwingen gemeenteraad, 1 november 2018
 • Eerste termijn gemeenteraad tijdens raadsvergadering, 5 november 2018
  Eerste termijn college burgemeester en wethouders, 5 november 2018
 • Publicatie Middenstandsbelangen, 7 november 2018
  Reacties van de fracties op MPB 2019-2022 (pdf, 377 kB)
 • Behandeling en vaststelling begroting 2019-2022, 12 november 2018
  Tweede termijn gemeenteraad
  Tweede termijn college
  Besluitvorming
 • Indienen begroting bij provincie, 14 november 2018
  Meerjarenbegroting 2019-2022 Geldrop-Mierlo (pdf, 6 MB)

Relevante pagina's