Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 23 oktober 2017

Datum: 23-10-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 23 oktober 2017

Datum: 23-10-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslagen van de Raadskamer van 25 september en 9 oktober 2017
Verslagen
Besluitvorming
19.45 5. Integrale Strategie Ruimte
20:00 - 20:30 uur

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-025776
6. Alsnog deelnemen aan regionaal zonnepanelenproject
20:30 - 21:45 uur

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-026875
7. Geactualiseerde Verordening en beleidsregel Starterslening 2017
20:45 - 21:15 uur

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-031523
8. Sluiting
22:45 - 23:00 uur

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous