Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 13 maart 2017

Datum: 13-03-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 13 maart 2017

Datum: 13-03-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag Raadskamer 30 januari 2017
Verslag Raadskamer 30 januari 2017
Besluitvorming
19.45 5. Verzoek tot onteigening in verband met realisatie ontsluitingsweg ten behoeve van nieuwbouwlocatie "Luchen" te Mierlo
Raadsvoorstel GM2016-030549
20.00 6. Realiseren multifunctionele vergaderlocatie
Raadsvoorstel GM2016-020691.
20.30 7. Vaststellen wegsleepverordening 2017
Raadsvoorstel GM2016-030713.
20.40 8. Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus
RV GM2017-001738A Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus.
20.50 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous