Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 25 maart 2019

Datum: 25-03-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 25 maart 2019

Datum: 25-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte 18 februari 2019
besluitenlijst commissie Ruimte van 18 februari 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Vaststellen bestemmingsplan Talingstraat

Het bestemmiingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk, die passen binnen het totale stedenbouwkundige plan van 46 woningen en binnen het totale inrichtingsplan inclusief het gebied aan de Kleine Dommel.

Doel behandeling: het bestemmingsplan vaststellen, zodat het totale bouwprogramma en inrichtingsplan tot uitvoering kan komen.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-045441
20.30 6. Zienswijze Ontwerp Structuurvisie A67

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft te kennen een voorkeursbeslissing te willen nemen waartoe nu een inspraakmogelijkheid wordt geboden tot 4 april 2019. Het college stelt de raad voor gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid en het concept zienswijze vast te stellen.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-009259
21.15 7. Centrumplan Geldrop

Variantenstudie is eerder besproken in de commissie Ruimte. Er dient nu besluitvorming plaats te vinden over de voorkeur voor de korte termijn.

** Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht .

Raadsvoorstel GM2017-037707
Beeldvorming
22.00 8. Presentatie onderzoek verkeersveiligheid fietsstraten

Naar aanleiding van een motie is een onderzoek uitgevoerd naa rde verkeersveiligheid op de fietsstraten Geldropseweg nabij Luchen en de Zomerland in de wijk Zesgehuchten. De resultaten van dit onderzoek zullen middels een presentatie  worden toegelicht. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
22.45 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 25 maart 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019
11-03-2019 Raadsvergadering 11 maart 2019
19-02-2019 Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019
18-02-2019 Commissie Ruimte 18 februari 2019
12-02-2019 Commissie Samenleving 12 februari 2019
11-02-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 11 februari 2019
28-01-2019 Raadsvergadering 28 januari 2019
14-01-2019 Commissie Ruimte 14 januari 2019
08-01-2019 Commissie Samenleving 8 januari 2019
07-01-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 7 januari 2019
10-12-2018 raadsvergadering 10 december 2018
26-11-2018 Commissie Ruimte 26 november 2018
29-11-2018 Commissie Algemene Zaken 29 november 2018
20-11-2018 Commissie Samenleving 20 november 2018
19-11-2018 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 19 november 2018
12-11-2018 raadsvergadering 12 november 2018
05-11-2018 Raadsvergadering 5 november 2018
08-10-2018 Raadsvergadering
23-10-2018 Commissie Algemene Zaken 23 oktober 2018
22-10-2018 Commissie Ruimte 22 oktober 2018
16-10-2018 Commissie Samenleving 16 oktober 2018
15-10-2018 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 15 oktober 2018

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous