Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadskamers

Er zijn 3 verschillende kamers. Deze kamers hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. In deze 3 kamers vindt beeldvorming en oordeelsvorming plaats. De kamers worden één...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamers

Er zijn 3 verschillende kamers. Deze kamers hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. In deze 3 kamers vindt beeldvorming en oordeelsvorming plaats. De kamers worden één keer per 4 weken gehouden. De kamers zijn als volgt:

Ruimtekamer

Onderwerpen over Bouwen en wonen (programma 11), Bereikbaarheid en verkeer (programma 10), Economie en vastgoed (programma 2) en Natuur, milieu en duurzaamheid (programma 9). Vergaderavond maandag.

Voorzitter: Frans Stravers
Plaatsvervangend voorzitter: Roy Schroemges
Griffier: Rian Cuijten

Bezetting Ruimtekamer 02-01-2017 (pdf, 164 kB) 

Leefkamer

Onderwerpen over Gebiedsgericht werken (programma 1), Sociale zaken en armoedebeleid (programma 5), Zorg, welzijn en cultuur (programma 6) en Jeugdbeleid & onderwijs (programma 7). Vergaderavond dinsdag

Voorzitters: Ton van Happen en Mark Claasen
Griffier: Emmy Voets

 Bezetting Leefkamer 02-01-2017 (pdf, 177 kB)

Algemene kamer

Onderwerpen over Veiligheid en handhaving (programma 3), Bestuurlijke samenwerking (programma 4), Democratisch bestuur (programma 8) en Financiën en belastingen (programma 12). Vergaderavond woensdag

Voorzitter: Dirk van Weert
Griffier: Gerard van Luijn

Bezetting Algemene Kamer 02-01-2017 (pdf, 194 kB)

De besluitvormende vergadering wordt gehouden in de “Raadskamer”, in principe op maandag 2 weken na de Ruimtekamer. De locatie voor de vergaderingen blijft Sociaal Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop.

Vergaderschema kamers gemeenteraad 2017 (pdf, 8 kB)
Vergaderschema gemeenteraad 2018-2019 01112017 (pdf, 56 kB)

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis