Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadshuis

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB model en doet dat in verschillende kamers. Wat is het BOB model? Het BOB model staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. Beeldvorming: Oriënteren...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadshuis

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB model en doet dat in verschillende kamers. 

Wat is het BOB model?

Het BOB model staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming.

  • Beeldvorming: Oriënteren op onderwerpen. Raadsleden worden door ambtenaren en/of externe deskundigen geïnformeerd over komende ontwikkelingen, waarover de raad in een later stadium om een besluit wordt gevraagd.
  • Oordeelvorming: Tijdens de oordeelvormende vergadering bestaat voor inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om in te spreken. In deze fase vindt ook het inhoudelijk politiek debat plaats. De raadsleden komen in het oordeelvormende gedeelte tot een voorlopig politiek standpunt.
  • Besluitvorming: In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde informatie en het gevoerde debat.

In het BOB model worden standpunten van partijen steeds duidelijker en daarmee ook het draagvlak voor een definitief voorstel. Dit vraagt een andere opstelling van de fracties: van reactief naar proactief. Er is sprake van maatwerk. Niet ieder onderwerp of voorstel hoeft het hele proces te doorlopen.

Vergaderen in kamers

Er zijn 3 verschillende kamers. Deze kamers hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. Raadsleden en fractieassistenten die aan de vergaderingen deelnemen kunnen zich op deze manier specialiseren en dossierkennis opdoen. De kamers zijn als volgt:

  • Ruimtekamer: onderwerpen over Bouwen en wonen (programma 11), Bereikbaarheid en verkeer (programma 10), Economie en vastgoed (programma 2) en Natuur, milieu en duurzaamheid (programma 9)
  • Leefkamer: onderwerpen over Gebiedsgericht werken (programma 1), Sociale zaken en armoedebeleid (programma 5), Zorg, welzijn en cultuur (programma 6) en Jeugdbeleid en onderwijs (programma 7)
  • Algemene kamer: onderwerpen over Veiligheid en handhaving (programma 3), Bestuurlijke samenwerking (programma 4), Democratisch bestuur (programma 8) en Financiën en belastingen (programma 12).


In deze 3 kamers vindt beeldvorming en oordeelsvorming plaats. Door de 3 kamers niet op dezelfde avond te laten vergaderen kunnen raadsleden en fractieassistenten bij de behandeling van meer onderwerpen aanwezig zijn. De kamers worden één keer per 4 weken gehouden:

  • Maandagavond: Ruimtekamer
  • Dinsdagavond: Leefkamer
  • Woensdagavond: Algemene kamer 

De besluitvormende vergadering wordt gehouden in de “Raadskamer”, in principe op maandag 2 weken na de Ruimtekamer. De locatie voor de vergaderingen blijft Sociaal Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop.

Documenten

Vergaderschema gemeenteraad 2018-2019 (pdf, 56 kB)

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis