Laden...

Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA Geldrop
T: 14 040
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Meerjarenprogrammabegroting

Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 Op 10 oktober 2016 overhandigde het college van burgemeester en wethouders de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2017-2020 aan de gemeenteraad. De MPB wordt in vier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Meerjarenprogrammabegroting

begrotingskoffer

Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020

Op 10 oktober 2016 overhandigde het college van burgemeester en wethouders de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2017-2020 aan de gemeenteraad. De MPB wordt in vier stappen behandeld:

Stap 1 Presenteren en aanbieden van de Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020

In de raadsvergadering van 10 oktober 2016 is de MPB aangeboden en gepresenteerd aan de gemeenteraad.  

Meerjarenbegroting 2017-2020 Geldrop-Mierlo (pdf, 3MB)

Geen maatregelen nodig voor sluitende begroting

Eerst lag het begrotingssaldo in lijn met de uitkomsten van de kadernota. De kadernota liet in juni van 2016 al zien dat de begroting nagenoeg sluitend was voor alle jaren. Alleen in 2018 was er sprake van een klein tekort. Na Prinsjesdag bleek dat de inkomsten die de gemeente van het Rijk ontvangt, veel hoger zijn dan bij de totstandkoming van de kadernota werd verwacht. In 2017 is er een begrotingsoverschot van ruim 116.000 euro. Dit loopt op tot ruim 1.383.000 euro in 2020. Er zijn dan ook geen aanvullende maatregelen nodig om de begroting structureel in evenwicht te krijgen.

Ruimte voor extra investeringen

In de begroting is er ruimte voor een aantal investeringen dat bij de kadernota nog niet kon plaatsvinden. Het gaat hierbij onder meer om de aanpak van diverse herinrichtingen, zoals de J. v. Geldropstraat - Hofstraat, de Pluvierstraat en de Stationsomgeving. Daarnaast wordt geld besteed aan onder andere de aanleg van het fietspad Oudvensestraat, aanpassingen aan Hofdael en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Onder dit laatste valt onder meer het versneld verduurzamen van openbare verlichting en gemeentelijk vastgoed en het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor niet gemeentelijke gebouwen.

Tarieven

Voor 2017 wordt de onroerende zaakbelasting met 2,6% verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing geldt een stijging van 3 euro voor het vastrecht en circa 3% voor de variabele tarieven. Het tarief van de rioolheffing blijft gehandhaafd op het niveau van 2016. Dit geldt ook voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting. De leges worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,6%.

Grondbedrijf

De perspectieven voor het grondbedrijf verbeteren nog steeds. In tegenstelling tot de jaren 2009 t/m 2013 worden de begrote grondverkopen sinds 2014 weer overtroffen. In 2015 en 2016 zette dit door en gezien de lopende grondverkoopgesprekken en gesloten optieovereenkomsten zijn ook de perspectieven voor 2017 en 2018 goed. De verbeterde situatie ontstond enerzijds door betere marktperspectieven en anderzijds door maatregelen van de gemeenteraad. Op dit moment is de reservepositie van het grondbedrijf weer goed. Het grondbedrijf kan daarom eventuele toekomstige marktrisico’s en project specifieke risico’s weer opvangen. 

Op 17, 18 en 19 oktober heeft de gemeenteraad een technische toelichting gekregen in de kamers. In de periode hebben de fracties technische vragen ingediend.

Stap 2 Indienen van wijzigingsvoorstellen door fracties

De fracties hebben tot 27 oktober 2016 de tijd gehad om bij het college van burgemeester en wethouders wijzigingsvoorstellen in te dienen.

reactie CDA op MPB 2017-2020 (pdf, 58 kB)
reactie D66 op MPB 2017-2020 (pdf, 41 kB )
reactie DGG op MPB 2017-2020 (pdf, 60 kB)
reactie DPM op MPB 2017-2020 (pdf, 76 kB)
reactie GroenLinks op MPB 2017-2020 (pdf, 160 kB)
reactie PvdA op MPB 2017-2020 (pdf, 45 kB)
reactie SP op MPB 2017-2020 (pdf, 36 kB)
reactie VVD op MPB 2017-2020 (pdf, 57 kB)

Stap 3 Politiek debat over Meerjarenprogrammabegroting en besluitvorming

De MPB, de ingediende wijzigingsvoorstellen en de reactie van het college is op 7 november 2016 in de raadsvergadering behandeld en vastgesteld. Lees hier de Reactie college op 1e termijn algemene beschouwingen 04-11-2016 (pdf, 86 kB)

Stap 4 Indienen begroting bij Provincie

Op uiterlijk 15 november 2016 is de begroting bij de provincie ingediend. 

Relevante pagina's

Interessante websites

  • De financiële rapportages van alle Nederlandse lokale en regionale overheden zijn nu op internet terug te vinden. De stichting Open State Foundation heeft op de website Openspending.nl meer dan 15.000 rapportages openbaar gemaakt, ook Geldrop-Mierlo. Ga naar http://openspending.nl/geldrop-mierlo/ 

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis