Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Spreekrecht

Tijdens de Ruimtekamer, Leefkamer en Algemene Kamer heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die op de agenda staan. Dit geldt soms ook voor de Raadskamer. Dit staat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Spreekrecht

spreekrecht

Tijdens de Ruimtekamer, Leefkamer en Algemene Kamer heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die op de agenda staan. Dit geldt soms ook voor de Raadskamer. Dit staat dan op de agenda aangegeven.

Werkwijze

  • Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan moet u zich uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur telefonisch of per e-mail bij de Griffie aanmelden.
  • U krijgt maximaal vijf minuten het woord.
  • Als u uw reactie naar de griffie mailt, zorgen zij ervoor dat het bij de gemeenteraad terecht komt. 
  • Tijdens de Raadskamer (de openbare plenaire raadsvergadering) van de gemeenteraad neemt de raad besluiten over de voorstel(len).

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis